Vergoedingen

Als u werk en de zorg voor uw kinderen combineert, dan draagt de rijksoverheid bij aan de kosten van de kinderopvang.  Hebt u geen werkgever, dan kunt u in sommige gevallen een tegemoetkoming krijgen van de gemeente of UWV. Bijvoorbeeld als u een traject volgt dat tot werk leidt, of op grond van een medische en/ of sociale indicatie. Ook wanneer u als zelfstandige werkzaam bent kunt u in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van het Rijk. Wilt u voor kinderopvangtoeslag in aanmerking komen? Vraag deze dan aan via MIJN TOESLAGEN

Verder moet u rekening houden met:

  • De hoogte van de kinderopvangtoeslag (KOT) wordt gekoppeld aan het aantal gewerkte uren van de minst werkende partner; 140% voor hele dag opvang (GOB 0-4 jr) en 70% voor de buitenschoolse opvang (GOB 4-13 jr) met een maximum van 230 uur per kalendermaand per kind
  • Het maximum tarief voor de KOT voor gastouderopvang is in 2020 € 6,27
  • KOT kan hooguit tot 3 maanden met terugwerkende kracht worden aangevraagd
  • Bij werkeloosheid blijft er 3 maanden recht op KOT
  • Er is alleen recht op kinderopvangtoeslag voor daadwerkelijke opvanguren. Met bijvoorbeeld reistijd mag geen rekening meer gehouden worden.
  • De uren voor tussensschoolse opvang (overblijf) vallen niet onder de Wet Kinderopvang

 

Wilt u weten hoe hoog de toeslag wordt ? De belastingdienst heeft een handig rekentool.