Registratie Landelijk Register Kinderopvang

Wanneer de gastouder zich bij Groot in Klein heeft ingeschreven volgt via de gemeente waar de gastouder opvang biedt de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wij melden haar aan. De gemeente verzoekt de GGD een controle uit te voeren. Een inspecteur van de GGD controleert aan de hand van documenten en een gesprek tijdens een huisbezoek of zij daadwerkelijk aan alle eisen die de Wet Kinderopvang stelt voldoet en brengt advies naar de gemeente uit over de opname in LRK.

Een voorwaarde voor de kinderopvangtoeslag (KOT) is dat de gastouder bij het LRK staat ingeschreven. Staat zij dit niet dan is er geen recht op KOT.

Neem ook eens een kijkje bij alle gastouders van Groot in Klein die in het LRK staan en bekijk meteen de inspectierapporten van de gastouders en het bureau.