Registratie Landelijk Register Kinderopvang

Wanneer u zich als gastouder bij Groot in Klein heeft ingeschreven, volgt via de gemeente waar u opvang biedt de inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang.

Wij melden u aan. De gemeente verzoekt de GGD een controle uit te voeren. Een inspecteur van de GGD controleert aan de hand van documenten en een gesprek tijdens een huisbezoek of u daadwerkelijk aan alle eisen die de Wet Kinderopvang stelt voldoet en brengt advies naar de gemeente uit over de opname in LRK.

Een voorwaarden voor de kinderopvangtoeslag (KOT) is dat de gastouder bij het LRK staat ingeschreven. Staat u niet ingeschreven, dan heeft uw vraagouder geen recht op KOT.

Neem ook eens een kijkje bij alle gastouders van Groot in Klein die in het LRK staan en bekijk de GGD rapporten van de gastouders en het bureau.