Opvang in uw eigen huis

Wanneer u opvang aan huis wenst, heeft uw gastouder wel meer arbeidsrechten omdat dit werk valt onder de regeling “dienstverlening aan huis”:

Dit betekent dat de gastouder aan huis:

  • een contract afsluit met u en dat u samen met haar de beloning (uurtarief) afspreekt, welke niet lager dan het minimumloon mag zijn;
  • recht heeft op een vakantietoeslag van 8% (wordt verrekend in het uurtarief ) en dat zij maximaal 4 weken vakantie wordt doorbetaald. Van deze 4 weken vakantie, dienen in ieder geval 2 weken in uw vakantie te vallen en de overige 2 weken vakantie worden in onderling overleg met u bepaald;
  • bij ziekte maximaal 6 weken door u wordt doorbetaald (tenminste 70% van het overeengekomen uurtarief, maar tenminste het minimum uurloon). De eerste 2 werkdagen zijn wel voor rekening van de gastouder;
  • maximaal drie dagen per week voor u kan werken.
  • niet verzekerd is voor werknemersverzekeringen. Zij kan geen aanspraak maken op de Ziektewet, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en Werkloosheidswet (WW). Zij kan zich hiervoor wel vrijwillig verzekeren.   
  • aangifte van de inkomsten bij de Belastingdienst moeten doen. Deze verdiensten vallen onder “overige inkomsten”.