HKZ certificering

Het gastouderbureau werkt voortdurend aan kwaliteitsverbetering door middel van een kwaliteitssysteem waarbij op jaarlijkse basis onze beleidsstukken geëvalueerd worden. De Stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector) heeft een certificaat/ keurmerk voor de kinderopvang ontwikkeld. Dit certificatie schema is een controlelijst aan de hand waarvan een organisatie wordt beoordeeld. In dit schema komen alle aspecten aan bod die gezamenlijk dienen te leiden tot de minimaal vereiste kwaliteit voor o.a. gastouderbureaus. Het HKZ-certificaat geldt als enig erkend certificaat in Nederland. Op 19 juni 2006 is het certificaat officieel aan ons uitgereikt