Eisen opvanglocatie

De opvanglocatie van een gastouder dient te voldoen aan de volgende eisen:
  • Er mogen maximaal 6 kinderen van 0 tot 13 jaar opvangen worden. Daarbij worden de kinderen van de gastouder tot 10 jaar meegeteld;
  • Er mogen niet meer dan 5 kinderen tegelijk opvangen worden, als deze kinderen allemaal jonger dan 4 jaar zijn. Dit is inclusief de kinderen van de gastouder tot 4 jaar;
  • Er mogen maximaal 4 kinderen van 0 en 1 jaar tegelijk aanwezig zijn, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar. Dit is inclusief de eigen kinderen van de gastouder van deze leeftijd;
  • Wanneer de gastouder kinderen tot 1,5 jaar opvangt moet er een aparte slaapruimte zijn voor deze kinderen. De grootte van deze slaapruimte is afgestemd op het aantal kinderen in die leeftijdscategorie;
  • Er moeten binnen en buiten voldoende speelmogelijkheden, afgestemd op het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen, zijn;
  • Er is een risico-analyse veiligheid en gezondheid met een plan van aanpak om eventuele risico’s te verkleinen, aanwezig. Dit gebeurt één keer per jaar op de opvanglocatie;
  • Wanneer de gastouder meer dan 3 kinderen tegelijkertijd opvangt is er een achterwacht, die in het geval van calamiteiten snel aanwezig kan zijn;
  • De gastouder mag de kinderen niet alleen of onder toezicht van een ander laten;
  • De woning is altijd volledig rookvrij;
  • Er zijn voldoende goed functionerende rookmelders.

Wanneer er aan één van deze criteria niet voldaan wordt, wordt de gastouder niet ingeschreven.