Documenten

Alle gastouders hebben een digitaal handboek tot hun beschikking. Hierin zijn alle werkinstructies, protocollen, beleidsstukken, processen en formulieren terug te vinden die je als gastouder nodig kan hebben. 

Digitaal handboek

Gastouders hebben de inlogcode ontvangen.Mocht de gastouder hem vergeten zijn, kan ze hem bij de medewerker van het gastouderbureau opvragen.

 

Hier kunt u wel terugvinden:

  • klachtenregeling
  • pedagogisch kader (ter aanvulling op ons eigen pedagogisch beleid)
  • Privacyprotocol gastouder - vraagouder - gastouderbureau